IT-säkerhet för företag

I en värld som blir allt mer digital är IT-säkerhet en avgörande faktor för företag. Cyberhot som dataintrång och ransomwareattacker kan orsaka enorma ekonomiska förluster, skada ditt rykte och till och med leda till att du behöver lägga ner ditt företag. Att ha en robust och genomtänkt IT-säkerhetsstrategi på plats är därför en nödvändighet för att skydda din verksamhet och dess framtid. Här har vi samlat information och konkreta tips om vad du kan göra för att skapa en säker IT-miljö för ditt företag.

Vad är IT-säkerhet?

IT-säkerhet handlar om att skydda din information och system från obehörig åtkomst, användning, avslöjande, störning, ändring eller förstörelse. Detta inkluderar både fysiska och virtuella hot, såsom stöld av datorer och utrustning, hackerattacker och malwareattacker. Målet med IT-säkerhet är att:

 • Bibehålla konfidentialitet: Din information ska bara vara tillgänglig för de som har behörighet att se den.
 • Upprätthålla integritet: Din information ska vara korrekt och förbli oförändrad. Läs mer om informationssäkerhet hos Myndigheten för integritetsskydd.
 • Tillgänglighet: Dina system och information ska vara tillgängliga när du behöver dem.

Kom ihåg att IT-säkerhet är en pågående process som ständigt utvecklas. Du måste regelbundet granska och uppdatera din säkerhetsstrategi för att hålla dig steget före de senaste hoten.

7 tips för skydda din verksamhet

1

Utse en IT-säkerhetsansvarig

Varje företag bör ha en dedikerad IT-säkerhetsansvarig. Denna person ansvarar för att utveckla och implementera IT-säkerhetspolicyn, utbilda anställda i säkerhetsfrågor och hantera eventuella incidenter. För dig som inte har kompetensen inom företaget finns det kunniga IT-säkerhetsföretag som Advitum, som har lång erfarenhet och kan ta fullt ansvar för er IT-säkerhet.

2

Motverka cyberattacker

Cyberattacker kan orsaka stor skada på ditt företag, men det finns en rad åtgärder du kan vidta för att motverka dem, bland annat:

 • Installera brandväggar och antivirusprogram.
 • Använd starka lösenord och kryptering.
 • Utbilda dina anställda i säkerhetsfrågor.
 • Ha en plan för att hantera incidenter.
3

Lösenordshantering

Genom att använda starka och unika lösenord kan du effektivt skydda dina system och data. Här är några tips för god lösenordshantering:

 • Använd lösenord som är minst 12 tecken långa och innehåller en kombination av både små och stora bokstäver, siffror och symboler.
 • Använd olika lösenord för varje konto du skapar.
 • Byt alla dina lösenord regelbundet, gärna var tredje månad. Skapa en påminnelse i samband med att du byter så blir det lätt att komma ihåg nästa gång.
 • Använd inte samma lösenord för arbetsrelaterade och personliga konton.
 • Undvik att använda lösenord som är lätta att gissa, som ditt namn, födelsedatum eller favoritlag.
 • Förvara dina lösenord på en säker plats, till exempel i en lösenordshanterare som LastPass.
4

Rutiner och lagring av data

Att ha rutiner för säker lagring av data är viktigt för att förhindra att obehöriga får tillgång till din information:

 • Kryptera alltid känsliga data, både vid lagring och överföring.
 • Säkerhetskopiera dina data regelbundet och förvara säkerhetskopiorna på en säker plats, som en extern hårddisk, molntjänst eller nätverkslagring.
 • Begränsa åtkomsten till känsliga data, så att endast de anställda som behöver den för sitt arbete har tillgång.
 • Släng pappersdokument som innehåller känslig information på ett säkert sätt, exempelvis genom att strimla i en dokumentförstörare eller släng dokument i en låst behållare som töms regelbundet av en auktoriserad person.
 • Sätt upp en färdig plan för att hantera eventuella dataintrång.

Ovan råd är en bra början till att öka IT-säkerheten på ditt företag, men vårt tips är att ha en dedikerad IT-partner som Advitum. De har bred IT-kompetens och hjälper ditt företag med att upprätthålla och säkerställa IT-säkerheten.

5

Uppdaterade mjukvaror

En enkel men effektiv åtgärd är att alltid installera uppdateringar för din programvara och ditt operativsystem. Detta är viktigt för att täppa till säkerhetshål som kan utnyttjas av hackare. Se till att uppdatera och rensa företagsdatorerna regelbundet:

 • Aktivera automatiska uppdateringar för både programvara och operativsystem.
 • Installera alltid uppdateringar så snart de blir tillgängliga.
 • Använd endast betrodd programvara och ladda ner den från officiella källor.
 • Avinstallera programvara och tjänster som du inte längre använder.
 • Klicka aldrig på länkar eller öppna bilagor i e-postmeddelanden från okända avsändare.
6

Undvik dataintrång på grund av mänskliga fel

En analys från 2019 visade att 90 % av alla dataintrång beror på mänskliga fel. Det handlar till exempel om att anställda klickar på skadliga länkar eller lämnar sina datorer olåsta. Det är därför viktigt att utbilda dina medarbetare i säkerhetsfrågor och skapa en säkerhetskultur i ditt företag. Genom att skapa medvetenhet kan risken för dataintrång på grund av den mänskliga faktorn minska.

7

Gå kurser i IT-säkerhet för företag

Det finns många kurser och utbildningar tillgängliga som kan hjälpa ditt företag att förbättra sin IT-säkerhet, till exempel hos Institutet för informationsteknologi. Dessa kurser kan täcka ämnen som riskbedömning, incidentrespons och säkerhetsmedvetenhet. Utgå från din verksamhet och leta efter kurser som matchar era behov.